საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობა კომპანიის საქმიანობის ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს, რომ საზოგადოებასთან პასუხისმგებლიანი, გამჭვირვალე და ორმხრივი კომუნიკაცია კომპანიის პოზიტიურ რეპუტაციის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს.

    რას გთავაზობთ:

  • პიარ გეგმის შედგენას;
  • მედიასთან ურთიერთობას;
  • კოპირაიტერის მომსახურებას;
  • ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას;

რას მიიღებთ :

  • პოზიტიურ რეპუტაციას გრძელვადიან პერიოდში.