ბრენდინგი

ბრენდი არის კომპანიის სული, რასაც ვერ ვხედავთ, მაგრამ ვგრძნობთ. ბრენდით იწყება ნებისმიერი ინტერაქცია შიდა თუ გარე აუდიტორიასთან, რაც კომპანიისთვის გადამწყვეტია.

რას გთავაზობთ:

  • ბრენდის პლატფორმის შემუშავებას;
  • ბრენდ ბუკის - ბრენდის ვიზუალური კონცეპციის შემუშავებას;
  • ბრენდის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნას;

რას მიიღებთ :

  • ბრენდის ცნობადობის ზრდას და ბრენდის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას.