შიდა კორპორაციული კომუნიკაცია

ეფექტური შიდა კორპორაციული კომუნიკაცია ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის წარმატების ქვაკუთხედია.

რას გთავაზობთ:

  • შიდა კორპორაციული კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავებას;
  • შიდა ნიუსლეთთერის შექმნას;
  • დამსაქმებლის ბრენდინგს, რაც გულისხმობს კომპანიის პოზიტიური იმიჯის შექმნას როგორც არსებული თანამშრომლებისთვის , ასევე პოტენციური თანამშრომლებისთვის;
  • კორპორაციული ღონისძიებების კონცეპციის შედგენას და ორგანიზებას;
  • რას მიიღებთ :

  • პოზიტიურ კორპორაციულ კულტურას და ლოიალურ პროფესიონალებს თქვენს გუნდში.