მარკეტინგი

სანამ სხვები ბჭობენ მარკეტინგი უფრო მეტად ხელოვნებაა თუ მეცნიერება, ჩვენ მათი გაერთიანებით უნიკალურ მიქსს გთავაზობთ.

    რას გთავაზობთ:

  • ბაზრის კვლევას და ანალიზს;
  • მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენას;
  • საფასე პოლიტიკის შემუშავებას;
  • გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავებას;
  • საკომუნიკაციო სარეკლამო სტრატეგიის შედგენას;
  • რას მიიღებთ :

  • ბრენდის ცნობადობის ზრდას და ბრენდის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას.